Uitvinding Watercloset

Users.telenet.be
Uitvinding van het wiel. Misschien is de uitvinding van het wiel wel de belangrijkste uitvinding die ooit door mensen is gedaan. Het watercloset. Het toiletpapier. De motor op stroom. De accu. De auto. Het vliegtuig. De telefoon. De radio. De televisie. ... Content Retrieval

HERMENEVS
Teitshalve zij vermeld, dat ons watercloset in een geheel ander opzicht wel als een erfenis uit de oudheid beschouwd kan worden. De hefboom nl., die voor het doorspoelen wordt opgelicht door nuttige uitvinding als deze hefboom beperkt bleef tot een „Spielerei ... Get Content Here

Handboek Rioleringstechniek - Home - Betonplaza - Een ...
En pas met de uitvinding van het Watercloset werd het wel heel verleidelijk om de afvoer van huishoudelijk afvalwater aan te sluiten op de leiding van het regenwaterstelsel. Op die manier ontstonden de eerste gemengde stelsels die hun inhoud ... Get Doc

Feestelijke Afsluiting Van De Eerste Vijf Jaar Nlt-ontwikkeling
De uitvinding van het watercloset was. Geheel empatisch met zijn publiek gaat hij in op zijn presentatiedynamiek: hij heeft het over de hagelschotmethode: je moet iemand raken. Zo zei een persoon ooit in een nagesprekje met hem dat hij ... Visit Document

Comfort En Hygiëne WO
De toiletpot met stortbakspoeling, het watercloset of de latrine een Engelse uitvinding, waarvoor de eer moet worden gedeeld tussen Cummings (1775) en Braham (1778). Braham was even-eens de uitvinder van de sifon (zwanenhals of stankafsluiter), ... View Full Source

BOERDERIJ LARENSTEIN
De uitvinding van de kunstmest. Tevens deed graanimport uit de VS het accent verschuiven van akkerbouw naar veehouderij en zuivelbereiding". geen watercloset maar een stenen doos met houten deksel met uitloop op een gierput. De producten ... Get Document